آدرس و شماره تماس

دفتر : ایران,اصفهان,خیابان چهارباغ بالا,خیابان کاخ سعادت آباد غربی,پلاک 41

تلفن: 983136671265+

فاکس: 983136670035+

مدیریت

ایمیل : info@avidparsian.com

ایمیل : nedazamani94@gmail.com

تلفن : 989132117661+

مدیر داخلی

ایمیل : info@avidparsian.com

تلفن : 9133004165+

فروش

ایمیل : sale@avidparsian.com

تلفن : 9133004165+

تلفن : 989136090480+

ارسال

ایمیل : shipping@avidparsian.com

تلفن : 989136090480+